tisdagen den 27 januari
Anders W Jonsson
Anders W Jonsson besökte Framsteget
Hur kan vi minska risken för att unga hamnar i långvarigt utanförskap och socialbidragsberoende? Det var den huvudsakliga frågan som Anders W Jonsson, riksdagsledamot ( C ) och ordförande i socialutskottet, ställde sig då han onsdagen den 31 oktober kom till Falun på besök för att sätta sig in i Framsteget, Finsam och Ungdomsslussens arbete.

På plats fanns Pia Larshans- Bodare, projektledare för Framsteget, Maria Jonsson, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, Therese Nyström, projektledare för Ungdomsslussen, Petra Palmestål, verkställande tjänsteman på Finsam, samt Mats Dahlström, ordförande för Samordningsförbundet Finsam Falun .

Mötet inleddes med att samtliga medverkande berättade kort om Framstegets verksamhet, och den effekt som Framsteget kan ha fått på långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet i Falu kommun.

Maria Jonsson och Therese Nyström berättade att trots att ungdomsarbetslösheten ökat totalt sett i Sverige, så har den minskat just i Falun. Vad detta beror på är för tidigt att säga, men alla är ense om att Ungdomsslussens verksamhet ,som framgångsrikt varit igång länge, kan ha bidragit.

Huruvida Framsteget bidragit till de minskade arbetslöshetssiffrorna är för tidigt att dra några slutsatser kring, då "Dörren In" bara varit igång ett halvår. Men, idag är det lättare att få hjälp genom Framsteget, dels för att det nu finns en god samverkan mellan de olika myndigheterna, vilket gör det lättare att anpassa rehabiliteringen efter individen och få "rätt stöd snabbare" som är målsättningen.
- Det är ju ändå individen som ska vara i fokus, säger Petra Palmestål.
Hittills är det ca 50 personer (sedan 19 mars) som har "knackat på" hos Framsteget och sökt stöd för att få hjälp ut i arbetslivet.

För att anmäla sig till Framsteget behöver den sökande bara gå till Arbetsförmedlingen och anmäla sig i Framstegets reception. Därefter kommer mottagningsteamet att inom en vecka ta kontakt med den sökande för att i samråd med personen kartlägga behovet av stöd och slussa vidare till rätt stödinsatser på vägen ut i arbetslivet.
Bildtext: Anders W Jonsson (C) här i samtal med Dala-demokratens Kristina Vahlberg.
Bildtext: Anders W Jonsson, här i samtal med Dala-demokratens Kristina Vahlberg.

Vilka kan anmäla sig till Framsteget?
- Det är öppet för alla som känner att de behöver få stöttning för att komma ut på arbetsmarknaden, säger Pia Larshans- Bodare.

- Hur är det då för de långtidsarbetslösa ungdomarna? , undrar Anders W Jonsson, och pekar på det faktum att det är många som fastnar i "bidrags-spiralen", och sedan inte tar sig ur den.

- De unga mellan 18-24 år som söker försörjningsstöd kommer automatiskt till oss på Ungdomsslussen, berättar Therese Nyström, och fortsätter:
- Det är ju lätt hänt att du lutar dig tillbaka när du har försörjningsstöd och ändå har pengar så att du klarar dig. Därför tror vi att det är viktigt att man motiverar ungdomarna så att de faktiskt kommer ut i arbete. Det är det vi jobbar med.

HANNA BORGSBildtext: Projektledaren Pia Larshans-Bodare är nöjd med resultaten hittills.

Publicerad: 2012-11-01
Frukostmöte 3 juni
Matnyttigt på frukostmöte
Ny verksamhet presenterades på frukostmöte
Ägarträff
Grön Förrehab
Nätverksträff på Dalarnas museum
Nyhetsbrev nr 2
Mässa
Workshop i Puttbo
Dialogträff i Borlänge
Grön förrehab workshop
Anders W Jonsson
Uppdateringar på hemsidan
Finsams arbete har utvärderats!
Du som är egen företagare eller arbetsledare!